Контакти
БУРГАС 8000
ул. “Сердика” № 2 Б, ет.3, офис 4
тел/факс +359 (0) 56 845208
мобилен: +359 (0) 888 305934
е-mail: georgi_dochev@abv.bg


За Одиторското предприятие

Бургаска одиторска компания ООД е юридическо лице, създадено по реда на Търговския закон и регистрирано в Бургаски окръжен съд през 1998  г.

Съдружници са:
- Георги Петров Дочев, регистриран одитор
- Иван Дочев, съдружник

Бургаска одиторска компания ООД е със седалище на управление в град Бургас и има основен предмет на дейност:

- независим финансов одит на финансови отчети на предприиятия,
- бизнес-оценки,
- финансови и счетоводни консултации,
- счетоводно обслужване на търговци и други организации,
- финансови ревизии,
- други търговски сделки, свързани с предоставяне на финансови и счетоводни услуги.

Екипът на СОП "Бургаска одиторска компания" ООД оказва услуги основно в  областта на одита.
Бургаска одиторска компания ООД извършва счетоводни и одиторски услуги на широк кръг клиенти от всички отрасли, между които :
• Мидия АД, град Бургас
• Пристанище Бургас ЕАД
• Пристанище Варна ЕАД
• Летище Варна ЕАД
• Бургасбус ЕООД
• Свободна безмитна зона Бургас АД
• Нафтатрейдинг А Д, град Бургас
• Ямболен АД, град Ямбол
• Вая 7 ООД, град Бургас
• Бургас Шеле Екосервиз ООД
• ПМУ АД, град Бургас
• ЛТСД ЕООД, град Бургас
• и други

Бургаска одиторска компания ООД се стреми към поддържане на високи стандарти в счетоводната и одиторска професия, в съответствие с Международните одиторски стандарти и Кодекса за професионална етика на ИДЕС при конкурентни цени ивисоко качество на одиторските услуги.

Web design, web development and SEO optimization
Web design, web development and SEO optimization